Disclaimer

Privacy policy

laatst bijgewerkt op 12 juni 2018

Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor De Nieuwe Ceder vzw van groot belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen De Nieuwe Ceder vzw zorg dragen voor uw gegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/partners en onderaannemers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie), of deelnemen aan een activiteit.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

Bedrijf
Naam
Voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Optioneel: Mobiel nummer
Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)

Verder verwerken en ontvangen we gegevens van patiënten/cliënten of gasten die verblijven in ons zorghotel. Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene en Financiële Identificatiegegevens” en “Persoonlijke Kenmerken”

Naam
Voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Optioneel: Mobiel nummer
Bedrijf
Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad
Geslacht
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
RRN
Gegevens betreffende uw gezondheid

De Nieuwe Ceder vzw kan gegevens van je (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

Persoonlijk/telefonisch/mail contact
Contacten op seminaries en netwerkevents
Contacten via onze partners
Social media

Doeleinden van de verwerking

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van onze diensten.

Professionele contacten via telefoon, gsm, email enz.
Dienstverlening aan jouw bedrijf en medewerkers
Verzorgen van opleidingen
Marketingactiviteiten
Om jouw reservering te verwerken en je te voorzien van informatie over je reservering, reserveringsbevestigingen en afspraak-herinneringen;
Jou te informeren over onze diensten en producten, indien je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Dan kun je je altijd uitschrijven door opt-in/opt-out te klikken;
Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en)
Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht
Het behandelen van geschillen, klachten en claims

U bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

Social media

De Nieuwe Ceder vzw beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn en Facebook om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, werken bij De Nieuwe Ceder vzw, enz. U bent vrij om De Nieuwe Ceder vzw wel of niet te volgen via deze social media.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van De Nieuwe Ceder vzw.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met De Nieuwe Ceder vzw. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat De Nieuwe Ceder vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Nieuwe Ceder vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Duur van de verwerking

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

De Nieuwe Ceder vzw doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Uw rechten

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

Recht op inzage gegevens
Recht op wijziging van gegevens
Recht op gegevenswissing
Recht op dataoverdracht
Recht van bezwaar
Recht op beperking van de verwerking

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende kanalen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Nieuwe Ceder vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruikt dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer; IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang van uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of per post naar:

De Nieuwe Ceder vzw

Parijsestraat 34
9800 Deinze
Telefoon: 09 381 58 85
Fax: 09 386 98 96